วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553

สุภาษิตกับภาษาอังกฤษ

สุภาษิตและคำพังเพยไทยพร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ
(English translation of Thai proverbs and sayings )
๑. กระดี่ได้น้ำ (As gay as a lark. )
๒. เกลือจิ้มเกลือ (Dipping salt in salt-dip. )
๓. แกงจืดจึงรู้คุณเกลือ (We only appreciate the worth of salt when the soup is tasteless. )
๔. แกว่งเท้าหาเสี้ยน (Wagging one’s foot for a splinter.)
๕. หาเหาใส่หัว (Looking for lice to put on your head.)
๖. เอามือซุกหีบ (Sticking one’s hand in a crane press. )
๗.ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง (A chicken is beautiful because of its feathers; people are beautiful because they are dressed up. )
๘. ไก่ได้พลอย (A chicken acquires a precious stone.)
๙. ตาบอดได้แว่น (A blind man acquires a pair of eyeglasses.)
๑๐. นิ้วด้วนได้แหวน (A man without fingers acquires a ring. )

สุภาษิตเกี่ยวกับการพูด






ที่มาของสำนวนไทย "พูดเป็นต่อยหอย"




คำว่า ต่อยหอย ประกอบด้วยคำว่า ต่อย กับ หอย
คำว่า ต่อย หมายถึง เอาของแข็งหรือของหนักเคาะ ตีหรือทุบสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แตกหรือหลุดออกเช่น ต่อยหิน ต่อยมะพร้าว ต่อยมะขวิด
”ต่อยหอย” เป็นสำนวนหนึ่งในภาษาไทย หมายถึง พูดฉอด ๆ, พูดไม่หยุดปากสำนวนนี้มาจากการต่อยหอยเช่นหอยนางรมที่เกาะอยู่ตามหินวิธีการต่อยเอาหอยนางรมออกมานั้น ทำได้โดยใช้ค้อนเล็ก ๆ เคาะให้เปลือกแตกออกเพื่อเอาตัวหอยที่อยู่ข้างใน เสียงค้อนกระทบเปลือกหอยจะดังอยู่เรื่อย ๆผู้ที่พูดไม่หยุดจึงเปรียบว่า พูดอย่างกับต่อยหอย หรือ “พูดเป็นต่อยหอย”








หอยสังข์
เป็นหอยที่มีเปลือกหนา หนัก หากินอาหารอยู่ตามพื้นทรายปนเลนชายป่าเลนต่อเขตทะเล เนื้อหวานอร่อย จึงมีผู้จับไปเป็นอาหารคราวละมากๆ


หอยน้ำพริก
พบตามกิ่งไม้ ก้อนหินตามป่าไม้ชายเลน พวกมันอาศัยกินตะไคร่น้ำท่งอกงามอยู่ตามธรรมชาติ และเป็นอาหารของชาวบ้านริมทะเล

เรียนรู้สุภาษิตด้วยภาพ


ภาพที่ ๑

คำตอบคือ...............................................................




ภาพที่ ๒

คำตอบคือ...............................................................




ภาพที่ ๓

คำตอบคือ.................................................................









ทดลองประลองสมอง

แบบทดสอบ
สำนวนไทยที่ควรรู้ ให้นักเรียนเติมความหมายของสำนวนต่อไปนี้
๑..กบเลือกนาย ................................................



๒.กระต่ายขาเดียว..............................................



๓.เกลือจิ้มเกลือ.................................................



๔.ขมิ้นกับปูน..................................................

๕.ขี่ช้างจับตั๊กแตน.............................................



ตัวอย่างสุภาษิต คำพังเพย


หมวดอักษรอ.อ่าง
อดเปรี้ยวกินหวาน
- ให้ละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีนั้นเสีย เพื่อรับเอาสิ่งที่ดีเข้าไว้ ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาอดใจรออยู่นาน




อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น
- เมื่ออาศัยอยู่บ้านใคร ก็อย่าอยู่เปล่า ควรช่วยทำงานทำการให้เป็นประโยชน์ต่อเขาบ้าง

อัฐยายซื้อขนมยาย
- การได้รับประโยชน์หรือได้รับทรัพย์จากผู้ใดผู้หนึ่ง แล้วเอาทรัพย์นั้นมาใช้กับผู้นั้นต่อ


อาจมูกคนอื่นมาหายใจ
- อาศัยความคิดหรือแรงของคนอื่นมาทำงานให้ตน

ภูมิปัญญาภาษิตไทย


สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย
สุภาษิต ความหมาย
ได้แก่คำพูดที่พูดออกมา ไม่ว่าจะเป็นทำนองสำนวนโวหาร หรือคำพังเพย แต่มีเนื้อความหรือความหมายที่ดี เป็นคำตักเตือนสั่งสอน และสะกิดใจให้ระลึกถึงอยู่เสมอ มีอยู่ 2 ประเภท คือ
1. คำสุภาษิตประเภทที่ พูด อ่าน หรือเข้าใจเนื้อความได้ทันที โดยไม่ต้องแปลความหมาย ตีความหมายเช่น ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
2. คำสุภาษิตประเภทที่ พูด อ่าน หรือฟังแล้วยังไม่เข้าใจเนื้อความนั้นในทันที ต้องนึกตรึกตรอง ต้องแปลความ ตีความหมายเสียก่อนจึงจะทราบเนื้อแท้ของคำเหล่านั้น เช่น ผีบ้านไม่ดีผีป่าก็พลอย
สำนวน ความหมาย
ได้แก่คำที่พูดหรือกล่าวออกมาทำนองเป็นโวหาร เป็นคำพังเพยเปรียบเทียบ จึงฟังแล้วมักจะไม่ได้ความหมายของตัวมันเอง ต้องนำไปประกอบกับบุคคลกับเรื่องหรือเหตุการณ์จึงจะได้ความหมายเป็นคติเตือนใจเช่นเดียวกับคำที่เป็นสุภาษิต

คำพังเพย ความหมาย
ถ้อยคำที่เรียบเรียงขึ้นมาเป็นความหมายกลาง ๆ คือ ไม่เน้นการสั่งสอน แต่ก็แฝงคติเตือนใจหรือ ข้อคิดสะกิดใจให้นำไปปฏิบัติได้ และ เนื้อหาของใจความนั้นก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นความดี หรือ ความจริงแท้ แน่นอน
ตัวอย่าง
1.กระต่ายหมายจันทร์ หมายถึง หวังในสิ่งที่เกินตัว





เรียนรู้กันต่อนะค่ะ ....นะจ๊ะ