วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553

ตัวอย่างสุภาษิต คำพังเพย


หมวดอักษรอ.อ่าง
อดเปรี้ยวกินหวาน
- ให้ละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีนั้นเสีย เพื่อรับเอาสิ่งที่ดีเข้าไว้ ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาอดใจรออยู่นาน
อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น
- เมื่ออาศัยอยู่บ้านใคร ก็อย่าอยู่เปล่า ควรช่วยทำงานทำการให้เป็นประโยชน์ต่อเขาบ้าง

อัฐยายซื้อขนมยาย
- การได้รับประโยชน์หรือได้รับทรัพย์จากผู้ใดผู้หนึ่ง แล้วเอาทรัพย์นั้นมาใช้กับผู้นั้นต่อ


อาจมูกคนอื่นมาหายใจ
- อาศัยความคิดหรือแรงของคนอื่นมาทำงานให้ตน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น